Informace o nás

Spolek rodičů Čtyřlístek působí při Mateřské škole Drobného. Členem se automaticky stává každý rodič, jehož děti začnou chodit právě do této školky. Spolek řídí Rada rodičů. Jedná se o skupinku aktivních maminek a tatínků (no, spíše maminek…), která se snaží svými nápady, tvorbou a volným časem přispět k budování příjemné komunity kolem mateřské školy. O co přesně se jedná?

  • Rada rodičů plánuje rozvrh akcí ve školním roce v souladu s připravovanými akcemi pedagogickým sborem MŠ

  • Vymýšlí, připravuje a realizuje akce pro děti (např. tvořivé dílny) nebo pro rodiče (kavárničky)

  • V případě potřeby úzce spolupracuje a pomáhá s akcemi pořádanými paními učitelkami

  • Komunikuje s vedením MŠ, předává podněty rodičů

  • Pomáhá při údržbě MŠ (tradiční jarní úklidy zahrady)

Financování spolku je realizováno členskými příspěvky. Zároveň každý rok Spolek žádá o dotace Nové Město na Moravě. Většinou úspěšně.