Výchovně vzdělávací práce s předškoláky

04.04.2017 08:40
Dne 21. 3. 2017 ve školce na ulici Drobného ukázali předškoláci rodičům, jak se hravou formou připravují na další etapu svého života, a to vzdělávání v základní škole. Předvedli úkoly rozvíjející zrakové vnímání, pozornost, jemnou motoriku, předmatematickou a předčtenářskou gramotnost, rozumové schopnosti a nezbytné soustředění a trpělivost. Využity byly různé formy práce, jak individuální úkoly na různých stanovištích (tabule, stolky, koberečky na zemi), které si děti procházely společně se svými rodiči, tak skupinové v kruhu vedené učitelkou. Pomůcky, které rozvíjejí schopnosti a dovednosti dětí, vymýšlejí a vytvářejí ve velké míře samy učitelky. Rodičům byly ukázány i didaktické pomůcky, které mají děti volně přístupné ve svých třídách a samozřejmě si vše mohli se svými dětmi vyzkoušet. Nebylo opomenuto ani dětmi oblíbené cvičení podle interaktivní tabule, čímž děti rozvíjejí koordinaci pohybu s hudbou. Rodiče měli prostor i na dotazy, které jsme ochotně zodpověděly. Rádi využili také možnost nahlédnout do portfolií (pracovní listy, obrázky dle fantazie) svých dětí.
Potěšila nás pohodová a přátelská atmosféra.

Foto: fotogalerie/Výchovně vzdělávací práce s předškoláky

 

—————

Zpět