Sourozenecké konstelace

07.03.2011 21:27

 

SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÉ HRY
 

CÍL: Pochopení různých rolí v rodině a dalších souvislostí.
Pomůcky:
Prostředí: kdekoli

Čas na přípravu:
Čas na hru: 60 minut
Věk: 8+
Náročnost psychická: 3
Náročnost fyzická: 1
Počet hráčů: 4+

Dotazník Sourozenecké konstelace
1. Když odcházím z bytu, zkontroluji světla ANO/NE
2. Když jsem s kamarády venku,
sleduji čas k návratu ANO/NE
3. Pokud se má doma něco udělat,
obrátí se rodiče nejspíš na mne ANO/NE
4. Při skupinové práci spíše organizuji ANO/NE
5. Ve skupině se snažím přizpůsobit ostatním ANO/NE
6. Nemám problémy zapojit se do nové skupiny ANO/NE
7. Ostatní se rádi se mnou baví ANO/NE
8. Dokážu dobře nacházet kompromisy ANO/NE
Sečti počet ANO v otázkách 1–4 a NE v otázkách 4–8, výsledky jsou v Reflexi hry.

POPIS
Pořadí narození v rodině silně ovlivňuje osobnost člověka. Záleží samozřejmě i na prostředí, které tento vliv může posilovat kladně nebo záporně.
Hráči se rozdělí do skupin podle toho, v jaké sourozenecké
konstelaci se nacházejí: jedináčci, prvorození, prostřední, nejmladší.
Všichni vyplní dotazník a skupiny porovnají, zda se potvrdí charakteristiky, které jednotlivým skupinám přiřazují psychologové.

Stručné základní charakteristiky
Jedináčci – svědomití, spolehliví, zaměření na dokonalý výkon nebo na sebe, méně oblíbení, ne moc tolerantní.
Prvorození – cílevědomí, pracovití perfekcionisté, snaží se vyniknout a mít vše pod kontrolou; pokud to nezvládají, mnohdy vše vzdají a připadají si nejistí a vyřazení.
Prostřední – málo nápadní, společenští, někdy až příliš, vyrovnaní, dokážou dobře vyjednávat, na jejich osobnost má velký vliv prostředí a kamarádi.
Nejmladší – bezstarostní, oblíbení, málo zodpovědní, trochu rozmazlení, upoutávají pozornost.

REFLEXE HRY
Dotazník naznačuje, jak moc je účastník směrován na výkon, k zodpovědnosti, na vedoucí pozici – tedy k vlastnostem, které mají spíše prvorození (a jedináčci).
Prvorození ve skupině by tedy měli mít výsledek 5–8, prostřední 3–6 a nejmladší benjamínci 1–4.
Nic však neplatí vždy a stoprocentně! Můžeme o tom diskutovat a srovnávat výsledky testu s pořadím hráčů v rodině.

—————

Zpět