Schůzka Rady

19.01.2010 20:48

    Dne 19. ledna se sešla Rada Sdružení rodičů Čtyřlístek, aby projednala činnost Sdružení během druhé poloviny školního roku. Schválila přednesené návrhy a upřesnila datum jejich konání. O těchto akcích se dozvíte z Okénka, z plakátků a na těchto stránkách.

—————

Zpět