Pohádka „ O veliké řepě“ - reportáž z MŠ

18.10.2017 20:28

V měsíci říjnu se děti díky pohádce „O veliké řepě“ seznámily se životem na poli a s běžnými polními plodinami. Děti se s pohádkou seznámily poslechem, popisem obrázků a jejich správným řazením do dějové posloupnosti, snažily se ji jednoduše převyprávět (předškoláci) či doplnit děj. Samozřejmě se pokusily pohádku zdramatizovat. Byla to veliká legrace a pohádku si děti zahrály několikrát. Nechyběla říkadla s pohybem a s myškou si děti dokonce zatancovaly.

V řízených činnostech si děti opakovaly orientaci v řadě a řadily správně pohádkové postavy za řepu. Společně děti hádaly, kdo se nám z pohádky zatoulal a kam se ve třídě schoval. Děti výborně třídily barevná víčka k určeným polním plodinám a zvládly i překážkovou dráhu.

Na procházce měly děti příležitost pozorovat políčko se zeleninou a některými polními plodinami.

Berušky nezahálely ani ve výtvarných a pracovních činnostech a výsledek si můžete prohlédnout na nástěnce v šatně.

 

Fotogalerie/Pohádka „ O veliké řepě“

—————

Zpět