NA NÁVŠTĚVĚ V 1. TŘÍDĚ ZŠ

18.02.2017 20:56

Předškoláky z MŠ Drobného čekala netradiční hodina v 1. ZŠ v Novém Městě na Moravě. Děti si prohlédly interiér budovy a sdělovaly si své první dojmy. Motýlky, Včelky a Vodníčky mile uvítala paní učitelka Ondráčková, Křemílky, Broučky a Krtečky paní učitelka Sedláková a žáčci prvňáčci veselým zpěvem. Říkankami a rytmickou písničkou nám předvedli, jak znají celou abecedu. Paní učitelky zapojily i naše malé předškoláky, kteří rádi předvedli, jak umí na tabuli napsat různá písmena a někteří i své jméno. V lavicích pak společně se školáky splnili úkol a vyrobili záložku do knížky. Na koberci poznávali pěnová písmenka, dokonce i se zavázanýma očima pouze hmatem. Na rozloučenou děti dostaly od paní učitelky dobrůtku a velkou pochvalu. Děkujeme paní učitelce Ondráčkové a Sedlákové, že nám ukázaly, jakými zábavnými a hravými formami se děti učí, i malým školákům za vlídné přijetí v jejich třídě.

Další fotografie: FOTOGALERIE/NA NÁVŠTĚVĚ V 1. TŘÍDĚ ZŠ

—————

Zpět