MARTIN JEDE, ZIMU VEZE

23.11.2016 19:15

V týdnu od 9. 11. do 13. 11. se děti ze třídy Motýlci seznamovaly se svátkem svatého Martina, který doprovází podzimní období. Děti zapojily představivost a cestovaly jako Martin světem, přičemž zdolávaly různé nástrahy. Seznámily se s pověstí o sv. Martinovi, povídali jsme si i důležitosti přátelství, pomoci druhému. S nadšením hrály příběh „Martin veze sníh“, zpívaly písně a říkaly básničky tematicky zaměřené. Nechyběly ani smyslové hry a tvořivé činnosti. Všem se povedly svatomartinské lampičky a koníci různými technikami. Svoji šikovnost každý předvedl při pečení svatomartinských rohlíčků, které děti společně ochutnaly a ještě si každý odnesl jeden domů, aby se podělil se svojí rodinou. Každý den nás doprovázelo světýlko, které zářilo jako diamant v každém z nás.

Více fotografií: FOTOGALERIE/MARTIN JEDE, ZIMU VEZE

—————

Zpět