Jak připravit předškoláky

09.12.2010 21:42

 

Autor: Milena Zikešová | Datum: 10.3.2010 | Vydání: 3/2010

Někteří rodiče mají obavy, jak jejich potomek zvládne nároky, které na něho budou kladeny v první třídě. Jak na školu děti připravit? Důležitá je pravidelnost, nenásilnost a humor. Dítě by příprava měla bavit a mělo by při ní zažít pocit úspěchu.

 

Jak připravit předškoláky

Učím na základní škole 22 let, z toho posledních 20 let jen první třídu. První třída je v životě dítěte, ale i celé rodiny velice důležitá. Zahájením školní docházky přichází období, kdy každému prvňáčkovi nastávají povinnosti, které jsou pro něho nesmírně důležité. My rodiče bychom měli přistoupit k této důležitosti s porozuměním. Měli bychom věnovat dostatek času na tzv. povídání o škole. Děti mladšího školního věku rády vyprávějí, co zažily, co přinesl den ve škole. Neměli bychom děti odbývat, protože jsme časově vytížení. Čas, který věnují rodiče svým dětem v rozhovorech, při přípravě na vyučování, se jim za nějaký čas vrátí. Kdo jiný by měl naučit děti systematické a pravidelné přípravě na vyučování? Jedině rodiče. Přistupme na hru a hrajme si i doma s dětmi na školu. Děti rády předvádějí paní učitelku a rodiče, zabořeni v obývacím pokoji do křesel, se stávají žáky, kteří odpovídají paní učitelce na otázky. Při této hře uvidíte paní učitelku při vyučování „v živých barvách“, zažijete spoustu legrace a na společně prožité chvíle budete dlouho vzpomínat. Než se nadějete, vyroste vám z prvňáčka skoro dospělá slečna nebo vytáhlý mladík, který už vám nikdy nebude sdělovat zážitky ze školy tak ochotně, leckdy je budete z odrostlých dítek přímo „páčit“. K tomu, abychom poskytli dětem to, co potřebují, měli bychom znát typické znaky jejich věku, tzn. věku šesti let.

 

Jací jsou dnešní šestiletí

Šestileté dítě – předškolák má velkou potřebu pohybu, rádo vykonává různé tělesné aktivity (plave, jezdí na kole, na koloběžce, běhá, cvičí). Po tělesných aktivitách bude viditelně unavené. U předškoláka by již měla být vyhraněna lateralita, tzn. preference pravé, nebo levé ruky. Vývoj jemné motoriky není ještě ukončen, stále se ještě vyvíjí. Dítě uznává autoritu dospělých, rádo si hraje hry, ve kterých přijímá role dospělých a napodobuje rodiče, paní učitelku z mateřské školky. Ke hrám si vybírá kamarády, hraje si s nimi v malých skupinkách. Drobné pracovní úkony a úkoly přijímá vážně a snaží se je opravdu splnit. Někdy přeceňuje své schopnosti a síly, proto je třeba děti slovně povzbuzovat, pochválit. Děti v tomto věku rády vyhrávají, těžko se smiřují s prohrou. Plně respektují stanovená pravidla. Šestileté děti se dokážou odloučit od rodiny, ale potřebují mít jistotu, že jsou rodiči milovány. Předškolák má rád různá překvapení, těší se na ně, prožívá životní radosti, své emoce se učí ovládat, na druhé straně ale často žaluje, chce, aby byla dodržována stanovená pravidla. Dítě se soustředí již delší čas na zvolenou činnost, začíná mít představy o čase, o pojmech z budoucnosti, dokáže roztřídit předměty podle vlastností, znaků, chápe a uvědomuje si koloběh života. Děti často kladou otázky, dožadují se jasných odpovědí. Pro tento věk jsou oblíbené různé společenské hry, rozebírání věcí za účelem zjištění, jak předmět pracuje, funguje, práce ve vlastním tempu a následně její hodnocení. V tomto věku se děti učí mechanicky, myšlení je konkrétní. Rády se předvedou celé rodině (i několikrát) v činnosti, kterou zvládají automaticky, pochvala je těší. Ve slovním projevu by mělo dítě bez studu hovořit se členy rodiny, s kamarády, přáteli, výslovnost by měla být již skoro dokonalá. Děti rády vyprávějí zážitky, příběhy, občas přehánějí, rády se předvádějí, mají rády hádanky a vtipy, rády je několikrát opakují.

Správný výchovný přístup

Při veškerých hrách, aktivitách buďte dítěti oporou, kamarádem, ale buďte důslední, přímí, pravdomluvní, ze zásad nepolevujte, jednejte upřímně, mluvte pravdu, nešetřete chválou, ale na druhé straně buďte připraveni říci dítěti i nepříjemnou pravdu přímo do očí. Splňte vše, co slíbíte. Děti vás budou mít rády a vaše jednání bude pro ně dobrým příkladem. Moc hezké jsou vzkazy rodičům od jejich dětí (viz str.12). Zamyslete se nad nimi. Vzpomeňte si na své dětství a zjistíte, že tenkrát všichni „dospěláci“ nejednali přesně podle těchto pravidel, vzpomenete si určitě na křivdu ve vašich očích, která ve vás zůstala. Snažte se, aby si vaše děti žádné křivdy nemusely pamatovat. PhDr. Václav Mertin říká: „Je trestuhodné propásnout roky dětství našich dětí. Utečou jako voda a už je nikdy nemůžeme dohonit. Přitom si je můžeme docela pěkně užít.“ Tuto pravdu si mnozí uvědomují až s přibývajícím věkem. Proto si možná prarodiče užívají dětství vnoučat daleko více než kdysi dětství svých dětí.

Školní zralost a školní připravenost

Na začátku školní docházky by měly všechny děti dostat možnost mít stejné podmínky ke startu do života. Na pomyslném startu jim budou pomáhat rodiče a také paní učitelka v první třídě. Každý pedagog by si přál, aby byly pro dítě vytvořeny nejlepší podmínky pro jeho rozvoj, aby byl uplatňován individuální přístup k dítěti. Tím by bylo možné dítě lépe poznat, odhalit jeho silné a slabší stránky. Silné stránky se mohou stát pevným základním kamenem pro rozvoj oblastí, které jsou slabším místem. Velice důležité je odhalení právě slabších míst, která můžeme pozvolna cíleně rozvíjet a vývojový deficit snižovat. Oslabení v jedné oblasti se promítá do dalších oblastí. Při práci s dětmi je velice důležité dodržovat časovost a posloupnost. Časovost znamená, že v určitém věku dítě zvládne danou schopnost, dovednost. Každý jedinec je jiný, individuální. Dítě musí být vyzrálé, aby určitou činnost zvládlo. Všechny děti nemine jeden limit, a tím je zahájení školní docházky. Příprava na školu by měla být pozvolná, pravidelná, nenásilná a zábavná.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 3/2010

—————

Zpět


Diskuze ke článku

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.