Interaktivní besedy - První z nich o tom, proč číst dětem.

04.03.2010 20:59

Naše sdružení k březnu měsíci knihy připrovilo sérii besed o čtení pro děti. Připravila je pro nás Mgr. Ivona Čermáková. I když na to nevypadá, mnoho let vedla LDO v Základní umělecké škole u nás v Novém Města. Odborníkem na literaturu pro děti je nejen díky svému vzdělání, ale také proto, že je maminkou dvou dětí.

Název první besedy byl trochu zavádějící. Většina z nás si ihned odpoví, že čteme proto, abychom rozvíjeli dětskou fantazii a slovní zásobu. Jenže s Ivonou Čermákovou jsme zjistili, že odpověď není tak jednoduchá, že s četbou rozvíjíme mnohem víc. 

Už se těšíme na druhou besedu. Škoda jen, že o čtení dětem projevily zájem jen 3 maminky.

—————

Zpět