Březen - měsíc knihy

24.02.2010 20:46

 

Sdružení rodičů Čtyřlístek při MŠ Drobného Vás srdečně zve na sérii besed pod společným názvem

 BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY

 Program:

2. března 2010 – Význam četby – PROČ

    První ze série besed s Mgr. Ivonu Čermákovou na téma Čteme s dětmi, dětem, pro děti… určená rodičům

    V MŠ Drobného v 15 hodin, vstupné 20,- Kč

9. března 2010 - Výběr četby – CO

    Druhá beseda pro rodiče s Mgr. Ivonou Čermákovou

    V MŠ Drobného v 15 hodin, vstupné 20,- Kč

16. března 2010 – Veselé čtení pro děti a rodiče

     Tentokrát s knihou Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce

      V MŠ Drobného v 15 hodin

23. března 2010 - Zpracování textu – JAK

      Třetí beseda s Mgr. Ivonou Čermákovou

      V MŠ Drobného v 15hodin, vstupné 20,- Kč

30. března 2010 - Co po dočtení – REFLEXE

      Poslední ze série besed, které pro Vás připravila Mgr. Ivona Čermáková

      V MŠ Drobného v 15 hodin, vstupné 20,- Kč

—————

Zpět