Březen III.

01.03.2014 23:15

Na svatého Řehoře povol kožich nahoře, na svatého Jáchyma rozepni ho docela. (12. a 20. 3.)

—————

Zpět