Adventní lampionový průvod

07.12.2009 09:11

    Tento rok jsme se netradičně sešli již v sobotu 28. listopadu. To proto, že pořadatelé akce Rozsvěcení adventu projevili zájem spojit naše akce v jednu. Ale začít Advent již v sobotu nenapadlo jen nás. Také DDM Klubíčko letošní jarmark neudělalo na druhou adventní neděli jako vloni, ale pro jistotu již v sobotu. Adventní koncert v evangelickém kostele se také nekonal v neděli jako každý rok, ale zrovna sobotu. A aby toho nebylo málo, také TJ se rozhodlo letos v sobotu 28. pořádat Adventní bloudění. :-D

    Přesto všechno se ve čtvrt na pět u mateřské školy sešlo asi 200 dětí se svými rodiči, prarodiči nebo tetami. Každý kdo přišel s lampioem dostal od členek Rady Sdružení "kolíčkového" andělíčka. V plánu byl ještě taneček na přivítání zimy, ale v takovém velkém množství bychom si asi moc nezatančili, taneček by se proměnil v mačkanici. Proto se celý průvod hned sformoval a vydal na cestu městem. Šlo se pomalu, rozsvícené lampiony vesely poskakovaly a ulicemi se rozléhalo nadšené brebetění dětí. S rostoucí tmou světlo z lampionů zářilo víc a víc.

    Už v Radnické ulici bylo slyšet pískání zobcových flétniček, na náměstí totiž mezitím koncertovaly děti z ZUŠ. Když koncert skončil, vyvalil se celý průvod na náměstí, které i tak bylo zaplněné lidmi, kteří přišli přivítat příchod Adventu. Všichni jsme vyslechli sváteční slovo farářů obou církví a pak nastal ten slavnostní okamžik. Celé náměstí zhaslo. Do tma svítily jen lampiony a měsíc. Deset, devět....... tři, dva, jedna TEĎ! Vánoční strom na náměstí se rozzářil v celé své kráse. Všichni nadšeně tleskali nebo zvonili zvonečky. Pak nastal čas si společně zazpívat také několik koled. Nakonec děti zavěsily na vánoční strom svoje ozdoby. Jsou krásné, všem dětem se povedly. Můžete se na ně jít podívat.

    Doufám, že spojení lampionového průvodu s tímto slavnostním rozsvěcením nikomu nevadilo a přijdou se svými dětmi za rok zase.

—————

Zpět