Archiv článků

Jak se chovat v situacích, kdy jde dětem o život

28.05.2017 23:10

—————

Čím budu, až vyrostu

25.05.2017 22:05
V úterý 9. 5. 2017 jsme s dětmi ze třídy Motýlci a poté i ze třídy Včeličky navštívili novoměstskou knihovnu. Přivítaly nás naše známé knihovnice Miladka a Hanka, které zaujaly zajímavým povídáním o povoláních a řemeslech, které děti poznávaly podle říkanek, zvuků či pracovních nástrojů a...

—————

Integrovaný záchranný systém

16.05.2017 21:21
Celý týden si děti ve třídě Motýlků povídaly a hrály v projektu zaměřeném na ,,integrovaný záchranný systém“ a prevenci patologických jevů. Zahrály si různé hry, učily se chování v mimořádných a nebezpečných situacích. Seznámily se s nebezpečím kouření, alkoholu a užíváním drog. Součástí...

—————

Ten dělá to a ten zas tohle… třída Včelky

16.05.2017 21:14
Tú tú tú auto už je tu - nasedat a jedeme poznávat povolání dospěláků. První zastávka nás čekala u policie ČR. Děti si prohlédly prostory budovy, kde se někteří statečně nechaly s paní učitelkou dobrovolně zavřít i do vězení, vyzkoušely si zacházení s obuškem, pistolí, pouty…, pozorovaly...

—————

Čarodějnice ve třídě Berušek

16.05.2017 21:09
Tentokrát jsme měli v Beruškách návštěvu ... čarodějnici Valentýnu. Bublalo to tady, skákalo, pěnilo, nafukovalo se a hlavně se čarovalo. Valentýna je pěkná popleta, tak jsme se s ní pobavili. A šikovné děti z Berušek jí pomohly všechno pěkně napravit. Za to nám půjčila košťata a ukázala svoje...

—————

Čteme dětem pohádky

10.04.2017 21:42
  akce.nmnm.cz/akce/cteme-detem-pohadky/    

—————

Výchovně vzdělávací práce s předškoláky

04.04.2017 08:40
Dne 21. 3. 2017 ve školce na ulici Drobného ukázali předškoláci rodičům, jak se hravou formou připravují na další etapu svého života, a to vzdělávání v základní škole. Předvedli úkoly rozvíjející zrakové vnímání, pozornost, jemnou motoriku, předmatematickou a předčtenářskou gramotnost, rozumové...

—————

Jaro ve třídě Berušek

04.04.2017 08:36
Volá jarní sluníčko, už se probuď kytičko ... Děti v Beruškách pomocí říkanek a písniček volaly také. A podařilo se jim probudit semínka salátu, fazolí i pažitky. Díky pokusu viděly, jak proudí obarvená voda v rostlině a jak se rozvíjí květy. Zahrály si na zahrádníky s konvičkou, ve hře poznávaly...

—————

Jarní úklid zahrady

30.03.2017 21:56
A JE TO! Ve čtvrtek 30.3. pořádal Spolek rodičů Čtyřlístek brigádu na úklid zahrádky u MŠ Drobného. Počasí vyšlo ukázkově pracovně. V dopolední uklízecí rotě se sešlo osm maminek, které se s vervou pustily do hrabání trávníku. Odpoledne nakonec dorazilo také osm rodičů. Dokonce i jedna...

—————

ZEMĚ POHÁDEK – třída Motýlci

27.03.2017 21:31
Je měsíc březen, který otevírá jaro a také se nazývá “Měsícem knihy“. V pondělí 20. 3. 2017 jsme se s dětmi ze třídy Motýlci vypravili na návštěvu do novoměstské knihovny. Přivítaly nás dvě milé paní knihovnice, které děti zaujaly nejen povídáním o pohádkách z Večerníčků, ale i aktivitami...

—————