Archiv článků

Návštěva v knihovně

13.06.2017 22:11
Třída Včeliček navštívila městskou knihovnu. Paní knihovnice si pro děti připravilly velice pěkný program s názvem Všechny barvy duhy. Děti si zopakovaly všechny barvy, připomenuly si, jaká barva vznikne, když se barvy smíchají, zazpívaly si písničky o barvách, zahrály si hru s barevnými míčky....

—————

Den dětí u Motýlků

06.06.2017 20:46
Mladší děti vyzvedly ostatní kamarády u novoměstských lázní a podle slov dětí jsme se vydali na výpravu. A kam směřovala naše výprava? Do cukrárny na dobrou zmrzlinu, pobavit se při sledování Horáckého mlýnku, prohlédnout si barevnou výstavu ZUŠ a prozkoumat zákoutí arboreta. Na cestu nám svítilo...

—————

JAK SE CHOVAT V SITUACÍCH, KDY JDE DĚTEM O ŽIVOT

31.05.2017 20:22
První pomoc s Pavlem Trojanem V úterý 30.5. uspořádal Spolek rodičů Čtyřlístek Kavárničku zaměřenou na poskytování první pomoci. Odbornou instruktáž i cenné rady rodičům předal záchranář Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina Pavel Trojan. Ochotně odpovídal na různé dotazy týkající...

—————

Jak se chovat v situacích, kdy jde dětem o život

28.05.2017 23:10

—————

Čím budu, až vyrostu

25.05.2017 22:05
V úterý 9. 5. 2017 jsme s dětmi ze třídy Motýlci a poté i ze třídy Včeličky navštívili novoměstskou knihovnu. Přivítaly nás naše známé knihovnice Miladka a Hanka, které zaujaly zajímavým povídáním o povoláních a řemeslech, které děti poznávaly podle říkanek, zvuků či pracovních nástrojů a...

—————

Integrovaný záchranný systém

16.05.2017 21:21
Celý týden si děti ve třídě Motýlků povídaly a hrály v projektu zaměřeném na ,,integrovaný záchranný systém“ a prevenci patologických jevů. Zahrály si různé hry, učily se chování v mimořádných a nebezpečných situacích. Seznámily se s nebezpečím kouření, alkoholu a užíváním drog. Součástí...

—————

Ten dělá to a ten zas tohle… třída Včelky

16.05.2017 21:14
Tú tú tú auto už je tu - nasedat a jedeme poznávat povolání dospěláků. První zastávka nás čekala u policie ČR. Děti si prohlédly prostory budovy, kde se někteří statečně nechaly s paní učitelkou dobrovolně zavřít i do vězení, vyzkoušely si zacházení s obuškem, pistolí, pouty…, pozorovaly...

—————

Čarodějnice ve třídě Berušek

16.05.2017 21:09
Tentokrát jsme měli v Beruškách návštěvu ... čarodějnici Valentýnu. Bublalo to tady, skákalo, pěnilo, nafukovalo se a hlavně se čarovalo. Valentýna je pěkná popleta, tak jsme se s ní pobavili. A šikovné děti z Berušek jí pomohly všechno pěkně napravit. Za to nám půjčila košťata a ukázala svoje...

—————

Čteme dětem pohádky

10.04.2017 21:42
  akce.nmnm.cz/akce/cteme-detem-pohadky/    

—————

Výchovně vzdělávací práce s předškoláky

04.04.2017 08:40
Dne 21. 3. 2017 ve školce na ulici Drobného ukázali předškoláci rodičům, jak se hravou formou připravují na další etapu svého života, a to vzdělávání v základní škole. Předvedli úkoly rozvíjející zrakové vnímání, pozornost, jemnou motoriku, předmatematickou a předčtenářskou gramotnost, rozumové...

—————